Leveringsvoorwaarden

 1. Productgeschiktheid:
  Het aangeboden speelgoed is uitsluitend bedoeld voor gebruik door honden. Het gebruik door andere huisdieren of personen is ten strengste verboden en geschiedt op eigen risico van de koper.

 2. Toezicht en verantwoordelijkheid:
  Wij benadrukken het belang van voortdurend toezicht door de eigenaar tijdens het gebruik van het speelgoed door hun hond(en). Hoewel het speelgoed met zorg is ontworpen, kan geen absolute garantie worden geboden tegen mogelijke schade of ongelukken. De eigenaar dient verantwoordelijkheid te nemen voor het veilige gebruik van het speelgoed door hun huisdier(en).

 3. Niet geschikt voor kinderen:
  Het speelgoed is absoluut niet ontworpen voor gebruik door kinderen. Wij adviseren nadrukkelijk om het speelgoed buiten het bereik van kinderen te houden om verstikkingsgevaar te voorkomen. Eventuele schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik valt buiten onze verantwoordelijkheid.

 4. Aansprakelijkheid:
  KwispelKleuren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, letsel of verlies voortvloeiend uit het gebruik van het aangekochte speelgoed. Door het plaatsen van een bestelling gaat de koper akkoord met deze voorwaarden en vrijwaart KwispelKleuren van alle aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van het speelgoed.

 5. Retourbeleid:
  In overeenstemming met ons retourbeleid kunnen alleen ongebruikte en onbeschadigde producten worden geretourneerd binnen de daarvoor aangegeven periode, onder voorwaarde van originele verpakking en bijbehorende labels. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen.

 6. Algemene voorwaarden:
  Deze leveringsvoorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen KwispelKleuren en de koper. Door een bestelling te plaatsen, stemt de koper in met alle bepalingen en voorwaarden zoals hierboven vermeld. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen.

 7. Afkomst van producten:
  Wij willen u informeren dat onze producten afkomstig zijn uit China. Voor verdere vragen over de herkomst van specifieke producten, staan wij tot uw beschikking.

Datum van laatste update: [05-04-2024]

Neem bij eventuele vragen of opmerkingen over onze leveringsvoorwaarden gerust contact met ons op.